1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
jdusk 09.10.2017

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Zkoušení preparátů

 • Předmětem zkoušky je popisné zhodnocení a diagnóza dvou preparátů.
 • Tuto část zkoušky musí studenti absolvovat nejpozději v zápočtovém týdnu se svým učitelem skupiny. Někteří, zejména ti, kteří se hlásí na předtermíny, mohou tuto část zkoušky složit dříve ( v předposledním týdnu).
 • Neuspěje-li student, musí si se svým učitelem skupiny domluvit náhradní termín.
 • Jednou úspěšně složená zkouška z preparátů zůstává platná i pro případné další termíny ústních zkoušek v tomtéž roce.
 • V případě opakování v dalším roce zkouška z preparátů před udělením zápočtu být opakována musí.

UPOZORNĚNÍ

vzhledem ke změně zákona 372/11 jsme očekávali nárůst pitev a tím i možnost zkoušení makroskopie. Po aktuálním vyhodnocení (nárůst pitev není tak vysoký) bylo vedením ústavu rozhodnuto, že zkoušení makroskopie nebude v rámci zápočtu vyžadováno.

Ústní zkouška - zkoušeny jsou 3 ústní otázky.

 • Podmínkou ústní zkoušky je zápočet a úspěšná zkouška z preparátů.
 • Na přípravu každé otázky má student pět minut - buď 15 minut vcelku na všechny otázky, popř. odpovídající část, střídá-li se u jednoho examinátora více studentů, může být přípravný čas rozložen.
 • pořadí otázek je pevné – nelze začínat druhou či poslední
 • žádná z otázek nesmí být zodpovězena nedostatečně
 • ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky, zejm. ne mobilní telefony či vlastní poznámky pořízené jindy než v přípravné době
 • občerstvení a nápoje se konzumují před zkouškou, nikoli při zkoušce, či v přípravné době.
 • návštěva toalety v případě již zadaných otázek může být dle uvážení examinátora důvodem k zadání jiných otázek
 • reprobační interval se doporučuje nejméně jeden týden
 • volba konkrétního examinátora není možná.

 

počet zobrazení: 4187 poslední aktualizace: jdusk, 09.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.