1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
helenaskalova1 09.10.2017

Všeobecné lékařství šk. rok 2017-2018 - zimní semestr

Detailní informace najdete v následujícím odkazu a na SISu.

 

Rozdělení studijních skupin, časový rozvrh praktik a přednášek 

V rámci jednoho týdne lze praktika nahradit po dohodě s učitelem jiné skupiny.

 

Rozmístění výuky

Mikroskopická praktika pro Všeobecné lékařství se konají v Mikrosálu A a B (Ústav patologie, 3. patro). Semináře se konají v Seminární místnosti (Ústav patologie, 3. patro). Pitevna se nachází v 1. patře Ústavu patologie. Rozmístění výuky je do jisté míry orientační, přizpůsobí se aktuálnímu pitevnímu provozu.

 

Sylabus výuky

Program přednášek, seminářů a mikroskopických praktik.

Kruhy a učitelé

Doporučená literatura

Nezapomeňte, že v knihovně Ústavu vědeckých informací jsou k dispozici předplacené elektronické učebnice z nakladatelství Elsevier, které jsou pro studenty 1. LF UK zdarma. 

 

Průběh zkoušky z patologie

Informace o průběhu rigorózní zkoušky z preparátů a ústní zkoušky.

Doporučení jak postupovat v případě nutnosti konzultace před zkouškou a jak zvýšit úspěšnost při zkoušce najdete na hlavní stránce Informace pro studenty. Na stejném místě najdete najdete také podmínky opakování předmětu Patologie v případě nesložení zkoušky ve zkouškovém období.

 

Zkouškové otázky

Pokrývají celý výukový program. Jsou do značné míry shodné s obsahem doporučených textů a v podstatě velmi málo důležité. O výsledku zkoušky rozhoduje celková znalost patologie. O ní (pokud je v rozumné míře dosažena) se každý examinátor dokáže přesvědčit poměrně rychle na podkladě libovolných studentem vylosovaných otázek.

Zásadní neznalosti (pokud jsou zjištěny) povedou k neúspěchu, ať je volba otázek jakákoli.

 

Seznam zkouškových rigorózních preparátů

Nezapomeňte prosím, že úspěšně absolvovaná zkouška z preparátů a zápočet od Vašeho kroužkového učitele jsou NEZBYTNOU podmínkou ke zkoušce. Vzhledem k počtu zkoušek a zkoušejících nemohou examinátoři tuto část náhradně zajišťovat.

Výběr rigorózních preparátů dostáváte k dispozici na CD a můžete si ho nastudovat i na www selekcí z celého výukového programu na http://www.patologie.info/vip/

Ústav patologie se podílel na řešení projektu FRVŠ "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006). Hlavním řešitelem byl prof. A. Ryška a pracoviště LFHK.

Seznam zkoušených rigorózních preparátů naleznete zde:

Dovolujeme si však připomenout, že znalost histologických znaků jednotlivých nozologických jednotek je v pregraduálním studiu pouze dílčím, nikoli jediným a vůdčím prvkem, jak se někteří studenti mylně domnívají. Nezapomínejte na: definici, příčiny, výskyt, patogenezi, MAKROSKOPII a teprve potom i něco z té histologické diagnostiky - spíše pro porozumnění, komplikace a prognózu. Jen taková kompexní znalost Vás bude provázet účinně další (v naprosté většině klinickou, nikoli patologickou) medicínskou profesí. Pokud byste se chtěli stát patology (a je to zajímavá a vzrušující profese), pak se tuto oblast budete velice intenzivně doučovat postgraduálně.

počet zobrazení: 16086 poslední aktualizace: jdusk, 09.10.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.