1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
jdusk 01.10.2010

Neuspěli jste u zkoušky z patologie ve zkouškovém období?

S ohledem na kreditní systém mají studenti všeobecného lékařství v případě nesložené zkoušky přiděleny kredity pouze za předmět patologie v zimním semestru, který je ukončen zápočtem.

Kredity za letní semestr připsány nejsou, i když student získal za letní semestr zápočet - letní semestr končí zkouškou. Proto musí student znovu absolvovat letní semestr a znovu získat zápočet.

Pro zvládnutí oboru však doporučujeme opakování obou semestrů. Nejbližší termín pro skládání zkoušky je v předtermínu v letním semestru (zpravidla druhá polovina května).

Pro studenty zubního lékařství platí analogická pravidla s tím, že jejich řádné zkouškové období je v zimním semestru (předmět vyučován v letním semestru druhého ročníku a ukončen v zimním semestru 3. ročníku.

počet zobrazení: 3256 poslední aktualizace: jdusk, 01.10.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.