1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 23.09.2020

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Zkoušení preparátů

 • Podmínkou přístupu ke zkoušce je zápočet za oba semestry.
 • Studenti s ISP (invividuálním studijním plánem):
  • mají buď odložené plnění zkoušky - v takovém případě zůstávají ve třetím ročníku a složený test z preparátů a zápočet za ZS a LS z minulého roku jim platí
  • nebo mají předmět znovu zapsán a pokračují studiem ve 4. ročníku. Pro tyto studenty je povinná účast na prakticích letního semestru a opakování preparátového testu ke získání zápočtu v aktuálním roce.
 • Oběma typům studentů s ISP doporučujeme dle jejich možností i další účast na výuce (obou semestrů), zvýší pravděpodobnost následného úspěchu u zkoušky.
 • Pokud má student registrovaný termín zkoušky a nepodaří se mu splnit prerekvizity, je jeho osobní povinností si včas termín zkoušky oddálit.
 • Úspěšně složená zkouška z preparátů je podmínkou udělení zápočtu.
 • Tuto část zkoušky musí studenti absolvovat prvním pokusem nejpozději v zápočtovém týdnu se svým učitelem skupiny. Někteří, zejména ti, kteří se hlásí na předtermíny, mohou tuto část zkoušky složit dříve ( v předposledním týdnu).
 • Neuspěje-li student, musí si se svým učitelem skupiny domluvit náhradní termín.
 • Jednou úspěšně složená zkouška z preparátů zůstává platná i pro případné další termíny ústních zkoušek v tomtéž roce.
 • V případě opakování v dalším roce zkouška z preparátů před udělením zápočtu být opakována musí.

Ústní zkouška - zkoušeny jsou 3 ústní otázky.

 • Podmínkou ústní zkoušky je zápočet (a úspěšná zkouška z preparátů).
 • Na přípravu každé otázky má student pět minut - buď 15 minut vcelku na všechny otázky, popř. odpovídající část, střídá-li se u jednoho examinátora více studentů, může být přípravný čas rozložen.
 • pořadí otázek je pevné – nelze začínat druhou či poslední
 • žádná z otázek nesmí být zodpovězena nedostatečně. Pokud je nedostatečně zodpovězena první nebo druhá otázka, zkouška může být ukončena bez probírání otázek zbývajících.  
 • ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky, zejm. ne mobilní telefony či vlastní poznámky pořízené jindy než v přípravné době
 • občerstvení a nápoje se konzumují před zkouškou, nikoli při zkoušce, či v přípravné době.
 • návštěva toalety v případě již zadaných otázek může být dle uvážení examinátora důvodem k zadání jiných otázek
 • reprobační interval se doporučuje nejméně jeden týden
 • volba konkrétního examinátora není možná.

Nepokoušejte se prosím o podvod v průběhu zkoušky:

http://en.lf1.cuni.cz/new-cheating-policy

Odhlášení nebo omluva ze zkoušky musí odpovídat Pravidlům pro organizaci studia:

https://www.lf1.cuni.cz/pravidla-pro-organizaci-studia-na-1lf

počet zobrazení: 7809 poslední aktualizace: mbart, 23.09.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.