1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 23.04.2021

Aktualizované informace o výuce v týdnu od 26.4.2021

6743 Aktuální informace o organizaci výuky patologie najdete zde po rozkliknutí plné verze článku.

mbart 19.04.2021

Aktualizované informace o výuce v týdnu od 19.4.2021

Vážení kolegové,

od pondělí 19. 4. dochází ke změně COVID-19 semaforu z červené na oranžovou.

V souvislosti s úpravou opatření nedochází ve výuce patologie k žádným změnám - přednášky budou nadále probíhat distančně, semináře budou nadále poskytovány studentům ve formě materiálů a prezentací.

Jedinou změnou je tak navýšení limitu počtu osob, které se mohou účastnit praktických cvičení, který je nyní stanoven na 20 osob. Kruhy, které čítají do 19 studentů, se tedy již nebudou muset na praktická cvičení dělit.

Veškerá další organizace výuky i nadále pokračuje v zavedeném systému a rádi bychom upozornili zejména na i nadále platnou nutnost dodržování protiepidemických opatření.

V případě, že dojde k jakýmkoliv změnám v organizaci výuky, budete o změnách s dostatečným předstihem informováni.

mbart 07.01.2021

Aktualizované informace o výuce v týdnu od 11.1.2021

Vážení kolegové,

na základě aktuální epidemiologické situace zůstává od 1.1.2021 výuka na 1. LF UK beze změn, tzn. i nadále je povolena účast studentů jen na klinické a praktické výuce a praxi. Vzhledem k narůstajícímu počtu případů onemocnění COVID-19 došlo k omezení doporučeného počtu studentů přítomných na praktické výuce na nejvýše 15 osob.

Vzhledem k odlišnému počtu studentů v jednotlivých kruzích (a mnohdy omezené možnosti studentů účastnit se prezenční výuky) nedochází k plošným změnám v organizaci výuky patologie - tedy zrušení dělení kruhů na dvě poloviny i nadále trvá. Situace bude řešena v každém kruhu individuálně s daným kruhovým vyučujícím, který bude studenty pravidelně před každou hodinou individuálně informovat o tom, jak bude výuka probíhat, a zda (ne)bude nutné kruh dělit.

mbart 16.10.2020

Organizace výuky - aktualizace 14.10.2020

6713 Vážení,

vzhledem k neustále se měnící situaci s ohledem na režimová opatření upozorňujeme na následující: Praktická výuka patologie nadále pokračuje v prezenční formě, ve stávajícím rozsahu a způsobu. Vzhledem k nově zavedenému snížení počtu možných účastníků této formy výuky (z 15 na 10) bude ve výjimečných případech u jednotlivých kruhů nutno provést opatření k tomu, aby povolené počty nebyly překročeny, to bude jednotlivými vyučujícími s příslušnými kruhy řešeno individuálně. Na úrovni jednotlivých kruhů také lze v případě potřeby po domluvě s příslušným kruhovým vyučujícím přejít (s částí či celým kruhem) na distanční formu výuky – to se týká situace, kdy se větší část studentů nemůže z nějakého důvodu účastnit praktické výuky prezenčně.

Nastavený způsob výuky je v souladu s Vládou ČR vyhlášeným Usnesením č. 997/2020, podle kterého nadále platí výjimka pro praktickou a klinickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

Přehledné shrnutí aktuální organizace výuky patologie najdete také ZDE, či jako přílohu tohoto příspěvku.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám ve způsobu výuky, budete o nich neprodleně informováni cestou Teams i na webových stránkách našeho pracoviště.

mbart 26.09.2020

Organizace výuky patologie v ZS 20/21

Vážení kolegové,

informace o organizaci výuky patologie v zimním semestru naleznete ZDE, a nebo jako přílohu tohoto článku po jeho rozkliknutí.

Aktualizované informace ohledně výuky na fakultě jsou vždy dostupné také na stránkách 1. LF, které prosím pravidelně sledujte, neboť situace se mění a s ní se mohou průběžně měnit také platná opatření.

mbart 23.09.2020

Aktualizované informace o výuce v ZS 20/21

Vážení kolegové,

v současnosti pro vás připravujeme přehled informací o organizaci výuky v zimním semestru a o tom, jak bude výuka probíhat. Sami si jistě uvědomujete, že situace se mění takřka ze dne na den a reagovat na aktuální opatření není vždy jednoduché. Rádi bychom vás všechny ubezpečili, že do zahájení výuky v úterý 29.9. budete všichni kontaktováni svými kruhovými vyučujícími, kteří vám sdělí podrobnosti o organizaci výuky, a příslušné informace budou také vyvěšené zde v této sekci na webu.

O jakýchkoliv změnách v organizaci výuky, které budou následovat platná nařízení vlády ČR, budete s dostatečným časovým předstihem informováni zavedenými informačními kanály (SIS, web ústavu, MS Teams, skupinový email).

I nadále doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky 1. LF UK a UK, které poskytují nejnovější aktuální informace.

 

mbart 01.04.2020

Shrnutí výukových aktivit Ústavu patologie během krizových opatření

V návaznosti na současnou reorganizaci výuky jsme pro vás připravili přehledný plakát, který shrnuje organizaci výuky na Ústavu patologie během krizových opatření a možnosti náhrady jednotlivých výukových aktivit.