1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 16.10.2020

Organizace výuky - aktualizace 14.10.2020

6713 Vážení,

vzhledem k neustále se měnící situaci s ohledem na režimová opatření upozorňujeme na následující: Praktická výuka patologie nadále pokračuje v prezenční formě, ve stávajícím rozsahu a způsobu. Vzhledem k nově zavedenému snížení počtu možných účastníků této formy výuky (z 15 na 10) bude ve výjimečných případech u jednotlivých kruhů nutno provést opatření k tomu, aby povolené počty nebyly překročeny, to bude jednotlivými vyučujícími s příslušnými kruhy řešeno individuálně. Na úrovni jednotlivých kruhů také lze v případě potřeby po domluvě s příslušným kruhovým vyučujícím přejít (s částí či celým kruhem) na distanční formu výuky – to se týká situace, kdy se větší část studentů nemůže z nějakého důvodu účastnit praktické výuky prezenčně.

Nastavený způsob výuky je v souladu s Vládou ČR vyhlášeným Usnesením č. 997/2020, podle kterého nadále platí výjimka pro praktickou a klinickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

Přehledné shrnutí aktuální organizace výuky patologie najdete také ZDE, či jako přílohu tohoto příspěvku.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám ve způsobu výuky, budete o nich neprodleně informováni cestou Teams i na webových stránkách našeho pracoviště.

mbart 26.09.2020

Organizace výuky patologie v ZS 20/21

Vážení kolegové,

informace o organizaci výuky patologie v zimním semestru naleznete ZDE, a nebo jako přílohu tohoto článku po jeho rozkliknutí.

Aktualizované informace ohledně výuky na fakultě jsou vždy dostupné také na stránkách 1. LF, které prosím pravidelně sledujte, neboť situace se mění a s ní se mohou průběžně měnit také platná opatření.

mbart 23.09.2020

Aktualizované informace o výuce v ZS 20/21

Vážení kolegové,

v současnosti pro vás připravujeme přehled informací o organizaci výuky v zimním semestru a o tom, jak bude výuka probíhat. Sami si jistě uvědomujete, že situace se mění takřka ze dne na den a reagovat na aktuální opatření není vždy jednoduché. Rádi bychom vás všechny ubezpečili, že do zahájení výuky v úterý 29.9. budete všichni kontaktováni svými kruhovými vyučujícími, kteří vám sdělí podrobnosti o organizaci výuky, a příslušné informace budou také vyvěšené zde v této sekci na webu.

O jakýchkoliv změnách v organizaci výuky, které budou následovat platná nařízení vlády ČR, budete s dostatečným časovým předstihem informováni zavedenými informačními kanály (SIS, web ústavu, MS Teams, skupinový email).

I nadále doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky 1. LF UK a UK, které poskytují nejnovější aktuální informace.

 

mbart 01.04.2020

Shrnutí výukových aktivit Ústavu patologie během krizových opatření

V návaznosti na současnou reorganizaci výuky jsme pro vás připravili přehledný plakát, který shrnuje organizaci výuky na Ústavu patologie během krizových opatření a možnosti náhrady jednotlivých výukových aktivit.