1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
13.10.2015

Zkušební otázky z předmětu patologie / patofyziologie

Zkušební otázky z předmětu patologie / patofyziologie

Bakalářské obory

a) patologie

b) patologická fyziologie

1 a) Nekróza, gangréna, smrt

b) Poruchy leukocytů. Leukemie a lymfomy

 

2 a) Zubní kaz

b) Hypoxie, její druhy, odpověď organismu na hypoxii

 

3 a) Nádory ústní dutiny

b) Poruchy čití. Bolest

 

4 a) Atrofie

b) Regulace srdečního výdeje a jeho poruchy

 

5 a) Nádory tenkého a tlustého střeva

b) Poruchy hydratace a osmolarity organismu

 

6 a) Nádory kůže

b) Ischemická choroba srdeční.

 

7 a) Dystrofie

b) Poruchy krevního tlaku. Hypertenze. Hypotenze

 

8 a) Patologie pohlavního ústrojí muže

b) Poruchy koncentrace a bilance natria, kalia, chloridů

 

9 a) Nádory prsu

b) Anemie ze zvýšených ztrát a zániku erytrocytů

 

10 a) Trombóza. Embolie

b) Poruchy funkce glomerulů. Proteinurie a hematurie

 

11 a) Nádory mozku. Nádory mozkových plen

b) Srdeční selhání

 

12 a) Záněty plic

b) Anemie z nedostatečné tvorby erytrocytů. Nedostatek erytropoetinu,
Fe, vitaminu B12

 

13 a) Definice zánětu. Typy zánětu

b) Poruchy plicní ventilace

 

14 a) Nádory žaludku

b) Srdeční chlopenní a zkratové vady

 

15 a) Patologie jícnu

b) Metabolická acidóza. Metabolická alkalóza

 

16 a) Specifický zánět

b) Zvracení a průjem. Příčiny a důsledky pro organismus

 

17 a) Nádory varlete a vaječníku

b) Ileus

 

18 a) Progresivní změny

b) Respirační acidóza. Respirační alkalóza

 

19 a) Meningitidy

b) Poruchy funkce kůry a dřeně nadledvin

 

20 a) Nádory ledvin. Nádory vývodných močových cest

b) Patofyziologie zánětu

 

21 a) Patologie novorozence

b) Patogeneze aterosklerózy a její důsledky. Poruchy prokrevní, ischemie

 

22 a) Nádory laryngu a plic

b) Krevní skupiny. Posttransfuzní příhody

 

23 a) Mezenchymové nádory

b) Stres a reakce organismu na stres

 

24 a) Apendicitida

b) Poruchy krevního srážení

 

25 a) Cholelitiáza. Záněty žlučových cest

b) Alergie. Atopický ekzém. Anafylaktický šok

 

26 a) Artróza. Atrofie kosti. Dystrofie kosti

b) Patofyziologie vředové choroby a gastritid

 

27 a) Epitelové nádory

b) Akutní selhání ledvin. Akutní tubulární nekróza

 

28 a) Neuroektodermové nádory

b) Chronické selhání ledvin

 

29 a) Infekce. Sepse. Pyemie

b) Akutní a chronické komplikace diabetu

 

30 a) Nádory kosti

b) Patofyziologie šoku

 

31 a) Ileus

b) Poruchy sekrece pohlavních hormonů

 

 

32 a) Etiologie nádorového bujení. Dělení nádorů

b) Respirační insuficience

 

33 a) Akutní a chronický peptický vřed a jejich komplikace

b) Poruchy tvorby a vedení vzruchu v srdci

 

34 a) Peritonitis

b) Diabetes mellitus

 

35 a) Poruchy arteriálního a venózního oběhu

b) Poruchy jaterních funkcí. Jaterní selhání. Hepatogenní encefalopatie

 

36 a) Patologie mléčné žlázy

b) Autoimunitní onemocnění

 

37 a) Hnisavé dermatitidy

b) Patofyziologie vzniku, růstu a šíření zhoubných nádorů

 

38 a) Infekční hepatitidy

b) Hypotyreóza. Hypertyreóza

 

39 a) Kýly a jejich komplikace

b) Fyzikální a chemické faktory vzniku nemoci

 

40 a) Patologie dělohy (záněty, nádory)

b) Vznik edémů. Ascites. Plicní edém

 

41 a) Nádory jater

b) Obstrukční a restrikční poruchy plic

 

42 a) Infekce močových cest

b) Poruchy hypothalamu a hypofýzy

 

43 a) Alergické dermatitidy

b) Poruchy výživy a příjmu potravy. Katabolické stavy

 

44 a) Tuberkulóza

b) Patogeneze ikterů

 

45 a) Kožní mykózy

b) Poruchy bilance kalcia a fosforu

 

46 a) Patologie těhotenství

b) Nitrolební hypertenze. Důsledky úrazu hlavy

 

48 a) Patologie žilního systému. Varixy

b) Portální hypertenze, ascites. Jaterní encefalopatie

 

 

 

49 a) Cirhóza jater
b) Malabsorpční syndrom. Celiakie

 

50 a) Záněty ledvin

b) Poruchy fyziologických regulací (regulace krevního tlaku, regulace srdeční frekvence)

 

51 a) Chronická obstrukční bronchopulmonální choroba

b) Systémové projevy zánětu.Horečka

 

52 a) Nitrolební krvácení. Ischemie mozku

b) Primární a sekundární hyperaldosteronismus

 

53 a) Kolagenózy

b) Patofyziologie tlustého střeva (záněty, polypy, nádory, poruchy defekace)

 

54 a) Infekční onemocnění

b) Patofyziologické aspekty pohybu. Nedostatek pohybu jako patogenní faktor

 

55 a) Záněty žaludku a střev

b) Poruchy centrálního motoneuronu a periferní motorické jednotky

 

56 a) Leukemie a lymfomy

b) Poruchy extrapyramidového systému. Hypokinetické a hyperkinetické stavy

 

57 a) Arterioskleróza

b) Imunitní deficity

 

58 a) Encefalitidy

b) Poruchy krevních plynů (kyslíku, oxidu uhličitého)

 

59 a) Záněty ženského pohlavního ústrojí

b) Patofyziologie poruch kostní tkáně

 

60 a) Patologie ICHS a infarktu myokardu

b) Poruchy pojivové tkáně a kloubů

 

61 a) Rachitida a osteomalacie

b) Poruchy plicní perfuze a difuze. Plicní hypertenze

 

62 a) Patologie pankreatu

b) Poruchy nervosvalové ploténky. Myasthenia gravis

 

63 a) Záněty kostí a kloubů

b) Poruchy zevně sekretorické funkce pankreatu

 

64 a) Onemocnění cév

b) Patofyziologie plicního edému

 

 

65 a) Bronchopneumonie

b) Parkinsonova nemoc

 

66 a) Pneumonie

b) Osteoporóza a osteomalacie

 

 

67 a) Pneumonie intersticiální

b) Poruchy centrálního motoneuronu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 4848 poslední aktualizace: 13.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.