1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 22.09.2021

Aktualizované podmínky pro získání zápočtu v ZS 21/22

Zápočet bude udělen studentům na základě splnění následujících podmínek:

1. Každý student musí během semestru absolvovat všechny testy z Obecné patologie na portálu Moodle. Více informací o těchto testech je k dispozici zde. Podmínkou k udělení zápočtu je pouze absolvování testu, nikoliv jeho výsledek – není tedy zapotřebí splnit určitou časovou/bodovou hranici. Studenti mohou testy absolvovat v libovolném pořadí a v libovolném časovém rozmezí, všechny ale musí mít splněné do konce zimního semestru.

2. Splnění požadované prezence – Po dobu trvání povolené prezenční praktické výuky je účast na praktické výuce i nadále povinná. Studentům jsou obecně povoleny 3 omluvené absence za semestr. Nicméně vzhledem k epidemiologické situaci a z ní vyplývajícím hygienickým opatřením (a reálné možnosti nucené karantény ze strany studentů) jsou možné i absence nad rámec povolených tří absencí. Tyto případy budou vždy studenti řešit individuálně s jejich kruhovým vyučujícím, který navrhne alternativní mechanismy účasti na výuce tak, aby studentovi nic nebránilo v získání zápočtu.

 

počet zobrazení: 509 autor: mbart, poslední aktualizace: mbart, 22.09.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.