1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 04.03.2024

Testy pro samostudium na platformě Moodle - Obecná patologie

6691 Vážení kolegové,

V kurzu Patologie 1 na Moodle 1. LF UK je k dispozici 9 testů pokrývajících témata obecné patologie. Testy by měly sloužit jako pomocné vodítko a kontrola pro samostudium. Skladba otázek a odpovědí cílí jak na základní znalosti, které se u zkoušky nezřídka jeví jako problematické, tak na základní souvislosti s orgánovou patologií a klinikou, které přesahují rámec obecné patologie a poskytují určitý náhled na použití obecných znalostí v praxi. Splnění kurzu je jednou z podmínek zápočtu pro předmět Patologie v zimním semestru a pro jeho splnění je nutné úspěšně projít všemi 9 testy, tzn. v každém testu dosáhnout alespoň minimálního počtu správných odpovědí. Všechny testy je možné neomezeně opakovat, ať už v případě neúspěchu nebo pro zopakování před zkouškou. Kurz není časově omezený.

Testy jsou dostupné na tomto ODKAZU, nebo na Moodle 1. LF UK přes Kategorie kurzů dle příslušného studijního programu a ročníku, nebo pomocí vyhledávání kurzů - kurz Patologie 1 - Zápis sebe sama do kurzu.

Studenti zubního lékařství se přihlásí přes stejný odkaz do téhož kurzu, který je uveden i ve struktuře výuky pro předmět Patologie B03149.

Přístup k testům je založený na vašich přístupových údajích do SIS/CAS systému, k otevření testů je nutné heslo: glomerulus

 

mbart 04.03.2024

Testy pro samostudium na platformě Moodle - Speciální patologie

6681

Vážení kolegové,

upozorňujeme, že kurzy Patologie byly přemístěny z rektorátního Moodle 1 na Moodle 1. LF UK. Pro přihlášení použijte postup uvedený níže. Pokud jste již měli některé testy hotové, je nutné je opakovat, vzhledem k tomu, že není možné přesunout s kurzem i data uživatelů.

V kurzu Patologie 2 na Moodle 1. LF UK máte k dispozici 13 testů pokrývajících všechna témata orgánové patologie.

Kurz by měl sloužit jako pomocné vodítko a kontrolu pro samostudium, skladba otázek a odpovědí cílí zejména na základní znalosti a souvislosti, které se u zkoušky nezřídka jeví jako problematické. Splnění kurzu je jednou z podmínek zápočtu pro předmět Patologie v letním semestru a pro jeho splnění je nutné úspěšně projít všemi 13 testy, tzn. v každém testu dosáhnout alespoň minimálního počtu správných odpovědí. Všechny testy je možné neomezeně opakovat, ať už v případě neúspěchu nebo pro zopakování před zkouškou. Kurz není časově omezený.

Testy jsou dostupné na tomto ODKAZU, nebo na Moodle 1. LF UK přes Kategorie kurzů dle příslušného studijního programu a ročníku, nebo pomocí vyhledávání kurzů - kurz Patologie 2 - Zápis sebe sama do kurzu.

Studenti zubního lékařství se přihlásí přes stejný odkaz do téhož kurzu, který je uveden i ve struktuře výuky pro předmět Patologie B03149.

Přístup k testům je založený na vašich přístupových údajích do SIS/CAS systému, k otevření testů je nutné heslo: glomerulus.