1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 19.06.2020

Testy pro samostudium na platformě Moodle - Obecná patologie

6691 Vážení kolegové,

V kurzu Patologie 1 na Moodle 1 UK je k dispozici 9 testů pokrývajících témata obecné patologie. Testy nejsou povinné, neznámkují se, neobměňují se, jsou určené k průběžnému či předzkouškovému sebetestování všem studentům 3. ročníku. Kurz by měl sloužit jako pomocné vodítko a kontrola pro samostudium. Skladba otázek a odpovědí cílí jak na základní znalosti, které se u zkoušky nezřídka jeví jako problematické, tak na základní souvislosti s orgánovou patologií a klinikou, které přesahují rámec obecné patologie a poskytují určitý náhled na použití obecných znalostí v praxi. Kurz není časově omezený, testy je možné opakovat.

 

Testy jsou dostupné na tomto ODKAZU, nebo na Moodle 1 UK přes Vyhledávání kurzů - 1. LF, Ústav patologie, kurz Patologie 1 - Zápis sebe sama do kurzu.

Přístup k testům je založený na vašich přístupových údajích do SIS/CAS systému, k otevření testů je nutné znát heslo, které je k dispozici na SIS (v informacích k předmětu Patologie 1) a nebo vám ho na požádání sdělí vaši kruhoví vyučující.

 

mbart 19.06.2020

Testy pro samostudium na platformě Moodle - Speciální patologie

6681 Vážení kolegové,

otevřeli jsme pro Vás kurz Patologie 2 na Moodle 1 UK, kde máte k dispozici 13 testů pokrývajících všechna témata orgánové patologie.

Testy nejsou povinné, neznámkují se, neobměňují se, jsou určené k průběžnému či předzkouškovému sebetestování všem studentům 3. ročníku. Kurz by měl sloužit jako pomocné vodítko a kontrolu pro samostudium, skladba otázek a odpovědí cílí zejména na základní znalosti a souvislosti, které se u zkoušky nezřídka jeví jako problematické. Kurz není časově omezený, testy je možné opakovat.

Testy jsou dostupné na tomto ODKAZU, nebo na Moodle 1 UK přes Vyhledávání kurzů - 1. LF, Ústav patologie, kurz Patologie 2.

Přístup k testům je založený na vašich přístupových údajích do SIS/CAS systému, k otevření testů je nutné znát heslo, které je k dispozici na SIS (v informacích k předmětu Patologie 2) a nebo vám ho na požádání sdělí vaši kruhoví vyučující.