1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
16.12.2018

PDF verze přednášek obecné patologie

PDF přednášek nenahrazují učebnici. Jsou spíše návodem, k čemu zacílit pozornost při studiu. Ve vysokoškolských přednáškách může jejich obsah někde přesahovat rozsah u zkoušky požadovaných vědomostí. Protože přednáška je p ř e d n á š e n a, může být někde kontext  doplněn slovně - postrádáte-li ho, použijte učebnici.

30.05.2019

Textové části přednášek speciální patologie

Texty z přednášek nenahrazují učebnici. Jsou spíše návodem, k čemu zacílit pozornost při studiu. Ve vysokoškolských přednáškách může jejich obsah někde přesahovat rozsah u zkoušky požadovaných vědomostí. Protože přednáška je p ř e d n á š e n a, mohou být někde texty heslovité a kontext je doplněn slovně - postrádáte-li ho, použijte učebnici.

Texty přednášek obecné a speciální patologie v oddělení "Všeobecné lékařství" jsou zároveň vhodným pomocným studijním materiálem i pro studenty zubního lékařství, nicméně jejich rozsah je větší než odpovídajících přednášek pro zubní lékařství.

jdusk 10.01.2019

Prezentace z integrovaného bloku infekčních onemocnění

Tyto prezentace se samozřejmě orientují především na morfologické projevy infekčních chorob - makroskopické i mikroskopické- na průběh a možné komplikace - opět s těžištěm v morfologickém nálezu. Takto jsou následně na patologii infekce i součástí zkoušky. Detailní znalosti o infekčních  agens jsou předmětem zkoušky z mikrobiologie, klinické testy a léčba součástí zkoušky z infekčních nemocí.