1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
jdusk 03.10.2019

PDF verze přednášek obecné a speciální patologie

PDF přednášek nenahrazují učebnici. Jsou spíše návodem, k čemu zacílit pozornost při studiu. Ve vysokoškolských přednáškách může jejich obsah někde přesahovat rozsah u zkoušky požadovaných vědomostí. Protože přednáška je p ř e d n á š e n a, je nezřídka kontext  doplněn slovně - postrádáte-li ho, použijte učebnici. Konkrétní příklady z denní praxe použité zkušenými přednášejícími v průběhu přednášky nejsou rovněž součástí pdf, nábrž dobrým důvodem na přednášku zajít.