1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
jdusk 20.02.2017

Konzultace před zkouškou z patologie

Jak používat , ale i JAK NEPOUŽÍVAT konzultace z patologie.

Doporučený postup pro řešení nejasností vzniklých při studiu.

jdusk 08.11.2018

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Termínů nabídnutých katedrou bude v SIS nadbytek ve vztahu k počtu studentů. Podmínky, jak jich využít, naleznete v tomto textu. Několik doporučení, jak uspět naleznete v dalším článku - Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky z patologie.

Součástí zápočtu je zkouška z preparátů.

Makroskopie v pitevně se s ohledem na zatím stále nedostatečný nárůst pitev  na zápočet NEZKOUŠÍ.

16.09.2016

Bakalářské obory

Informace pro studenty bakalářských oborů včetně rozvrhu výuky a zkouškových otázek.

jdusk 16.01.2016

Upozornění pro studenty - identifikace osob

Vzhledem k tomu, že studenti budou v průběhu výuky patologie navštěvovat prostory přístupné pouze pro lékaře, zaměstnance a studenty, je naprosto nezbytné, aby nosili na výuku svou identifikační kartu studenta opatřenou fotografií !!
jdusk 10.03.2016

Výukové prostory Ústavu patologie

Výukové prostory se nacházejí ve všech třech podlažích. Prosíme studenty, aby nezapomínali, že se nacházejí v prostředí s rizikem infekce, dodržovali hygienická pravidla a čistotu na chodbách i v posluchárnách.

V ústavu probíhá mimo výuku po celý den i  intenzivní diagnostická činnost vyžadující soustředění. Udržujte proto prosím o přestávkách ve výuce hladinu hluku na únosné hladině, odpovídající akademickému prostředí.

06.06.2018

Pravidla pro konání zkoušek na Ústavu patologie z předmětu Patologie

Pravidla pro vypisování termínů, zápis ke zkoušce, odhlašování a opakování zkoušky. 

Na konci března (dle aktuálního harmonogramu pro jednotlivé předměty)  budou na SISu vypsány VŠECHNY zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (včetně dalších termínů zkoušky ze ZS). Termíny otvírání pro jednotlivá období - viz níže.

Počet vypsaných termínů bude konečný.

mbart 19.02.2020

Sylabus Všeobecné lékařství - LS 2020

Po otevření článku najdete v přiloženém souboru aktuální sylabus výuky pro letní semestr, obor Všeobecné lékařství.

mbart 30.03.2020

On-line galerie makroskopických fotografií

UPDATE: Atlas je nyní plně funkční, více informací najdete na TOMTO odkazu.

Za účelem zkvalitnění výuky a přiblížení makroskopického obrazu probíraných onemocnění studentům v současnosti probíhá na našem ústavu příprava on-line galerie fotografií, která bude studentům zpřístupněna v průběhu března 2020. Jakmile bude on-line galerie připravená, informace bude studentům předána během běžné výuky a odkaz na galerii bude umístěn zde, na webových stránkách našeho ústavu.

Zatímco probíhá příprava naší galerie, studentům doporučujeme v rámci samostudia využívat volně dostupné zdroje na internetových stránkách jiných institucí, jako je například Pathology Education Instructional Resource Library (PEIR).

 

mbart 26.10.2018

Všeobecné lékařství - seznam rigorózních preparátů

Seznam rigorózních histologických preparátů je k dispozici zde.

mbart 18.02.2019

Rozpis kruhových vyučujících pro LS 2018-2019

Po otevření článku najdete v přiloženém souboru aktuální rozpis kruhů a jejich vyučujících pro LS 2018-2019.

mbart 28.01.2019

Sylabus Zubní lékařství - LS 2018/2019

Po otevření článku najdete v přiloženém souboru aktuální sylabus výuky pro letní semestr, obor Zubní lékařství.

 
mbart 30.05.2018

Zkouškové otázky z patologie pro Všeobecné lékařství

Seznam zkouškových otázek z patologie na akademický rok 2017/2018 je k dispozici zde.

jdusk 16.01.2016

Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky?

Zde naleznete několik dobře míněných doporučení, jak sklidit zasloužené plody své studijní píle.