1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
jdusk 19.02.2024

Výuka v letním semestru 2024

 Sylabus přednášek, praktik, rozmístění výuky.

jdusk 27.09.2023

Aktualizované podmínky pro získání zápočtu v ZS 23/24

Zápočet bude udělen studentům na základě splnění následujících podmínek:

1. Každý student musí během semestru absolvovat všechny testy z Obecné patologie na portálu Moodle. Více informací o těchto testech je k dispozici zde. Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné absolvování testu (bodová hranice je v systému nastavena automaticky). Splnění jednotlivých testů není nijak omezeno časovým limitem. Studenti mohou testy absolvovat v libovolném pořadí a v libovolném časovém rozmezí, všechny ale musí mít splněné do konce zimního semestru.

2. Splnění požadované prezence – Po dobu trvání povolené prezenční praktické výuky je účast na praktické výuce i nadále povinná. Studentům jsou obecně povoleny 3 omluvené absence za semestr. Týká se CELÉHO  praktika, tedy i seminářů.

 

mbart 04.05.2022

Pravidla pro osobní konzultace s vyučujícími

Vážení kolegové,

individuální konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě s daným vyučujícím, a to v období po skončení řádné výuky. Pokud máte dotazy během probíhající výuky, využijte k jejich zodpovězení některý z obvyklých způsobů – zeptejte se svého vyučujícího během praktického cvičení či semináře, na dotazy ohledně přednáškové tématiky využijte prostor po skončení/během přednášky.

mbart 08.03.2022

PDF verze přednášek

Vážení kolegové,

PDF verze přednášek budou dle předchozí domluvy poskytnuty studentům k dispozici vždy po té, co byla daná přednáška odpřednesena. Materiály budou nahrávány na SIS a do souborů v MS Teams.

mbart 22.10.2021

Zákaz kouření

Vážení,

s ohledem na opakující se incidenty upozorňujeme na skutečnost, že ve veškerých prostorech Všeobecné fakultní nemocnice je přísně zakázáno kouření. Ústav patologie je sdílené pracoviště 1. LF UK a VFN a není tedy výjimkou a v rámci veškerých prostor pracoviště (včetně vstupních schodů a přilehlého parku před budovou) platí zákaz kouření. S tím souvisí i zákaz odhazování odpadků, včetně cigaretových nedopalků.

mbart 28.09.2021

Absence na praktických cvičeních z patologie

Vážení kolegové,

dle standartních pravidel máte povolené 3 omluvené absence za semestr - toto se vztahuje i na případy, kdy se na výuku nemůžete dostavit z důvodu COVID-karantény, problémů s cestováním na místo výuky z jiné země (pro zahraniční studenty), či jiného důvodu souvisejícího s pandemií. Vzhledem k současné epidemiologické situaci předpokládáme, že tyto případy budou sporadické. Pokud by tomu tak nebylo, budeme jednou týdně vypisovat společná náhradní praktika distanční formou. Náhrada s jiným kruhem je možná po dohodě s daným vyučujícím.

Absence se omlouvají vašim kruhovým vyučujícím a obecně platí, že veškerou problematiku související s vaší docházkou s vámi bude vždy řešit váš kruhový vyučující.

mbart 22.09.2021

Zkouškové otázky z Patologie pro studenty Zubního lékařství

Zkouškové otázky platné pro studenty studijního programu Zubní lékařství v akademickém roce 2021/22 jsou k dispozici ZDE, nebo jako příloha tohoto článku po rozkliknutí.

Jedná se o aktualizovanou verzi zkouškových otázek, které pokrývají celé spektrum patologie jako celku tak, jak vám je vyučována, v souladu s aktuálním přístupem ke klasifikacím a s rozsahem učiva požadovaném po studentech Zubního lékařství. 

 

mbart 15.02.2023

Zkouškové otázky z Patologie pro studenty Všeobecného lékařství

Zkouškové otázky platné pro studenty studijního programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2021/22 jsou k dispozici ZDE, nebo jako příloha tohoto článku po rozkliknutí.

Jedná se o aktualizovanou verzi zkouškových otázek, které pokrývají celé spektrum patologie jako celku tak, jak vám je vyučována, v souladu s aktuálním přístupem ke klasifikacím a učivu.

16.09.2016

Bakalářské obory

Informace pro studenty bakalářských oborů včetně rozvrhu výuky a zkouškových otázek.

16.01.2016

Upozornění pro studenty - identifikace osob

Vzhledem k tomu, že studenti budou v průběhu výuky patologie navštěvovat prostory přístupné pouze pro lékaře, zaměstnance a studenty, je naprosto nezbytné, aby nosili na výuku svou identifikační kartu studenta opatřenou fotografií !!
10.03.2016

Výukové prostory Ústavu patologie

Výukové prostory se nacházejí ve všech třech podlažích. Prosíme studenty, aby nezapomínali, že se nacházejí v prostředí s rizikem infekce, dodržovali hygienická pravidla a čistotu na chodbách i v posluchárnách.

V ústavu probíhá mimo výuku po celý den i  intenzivní diagnostická činnost vyžadující soustředění. Udržujte proto prosím o přestávkách ve výuce hladinu hluku na únosné hladině, odpovídající akademickému prostředí.

mbart 30.03.2020

On-line galerie makroskopických fotografií

UPDATE: Atlas je nyní plně funkční, více informací najdete na TOMTO odkazu.

Za účelem zkvalitnění výuky a přiblížení makroskopického obrazu probíraných onemocnění studentům v současnosti probíhá na našem ústavu příprava on-line galerie fotografií, která bude studentům zpřístupněna v průběhu března 2020. Jakmile bude on-line galerie připravená, informace bude studentům předána během běžné výuky a odkaz na galerii bude umístěn zde, na webových stránkách našeho ústavu.

Zatímco probíhá příprava naší galerie, studentům doporučujeme v rámci samostudia využívat volně dostupné zdroje na internetových stránkách jiných institucí, jako je například Pathology Education Instructional Resource Library (PEIR).

 

24.09.2020

Konzultace před zkouškou z patologie

Jak používat , ale i JAK NEPOUŽÍVAT konzultace z patologie.

Doporučený postup pro řešení nejasností vzniklých při studiu.

16.01.2016

Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky?

Zde naleznete několik dobře míněných doporučení, jak sklidit zasloužené plody své studijní píle.