1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
jdusk 02.07.2018

Prázdninové zkušební termíny

Neztrácejte prosím čas psaním žádostí o rozšíření publikovaných termínů. Pravidla to nedovolují. Termínů je  naplánováno celkově množství více než dostatečné - je třeba pouze včas plánovat a včas a intenzivně studovat.

jdusk 12.02.2018

Výuka v letním semestru 2018

Sylaby, učitelé skupin, rozmístění výuky

jdusk 19.04.2018

Individuální studium mikroskopických preparátů v letním semestru

Individuální studium preparátů květen-září.

jdusk 11.05.2018

Studium mikroskopických preparátů na www.

Zkouškové preparáty ( a některé další) jsou přístupné jako virtuální preparáty

helenaskalova1 06.06.2018

Zubní lékařství - výuka v zimním semestru 2017-18

Informace pro studenty zubního lékařství včetně rozvrhu kruhů, sylabů, doporučené literatury, zkouškových otázek a upozornění na případné aktuální změny.

jdusk 20.02.2017

Konzultace před zkouškou z patologie

Jak používat , ale i JAK NEPOUŽÍVAT konzultace z patologie.

Doporučený postup pro řešení nejasností vzniklých při studiu.

jdusk 06.06.2018

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Termínů nabídnutých katedrou bude v SIS nadbytek ve vztahu k počtu studentů. Podmínky, jak jich využít, naleznete v tomto textu. Několik doporučení, jak uspět naleznete v dalším článku - Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky z patologie.

Součástí zápočtu je zkouška z preparátů.

Makroskopie v pitevně se s ohledem na zatím stále nedostatečný nárůst pitev  na zápočet NEZKOUŠÍ.

helenaskalova1 16.09.2016

Bakalářské obory

Informace pro studenty bakalářských oborů včetně rozvrhu výuky a zkouškových otázek.

jdusk 16.01.2016

Upozornění pro studenty - identifikace osob

Vzhledem k tomu, že studenti budou v průběhu výuky patologie navštěvovat prostory přístupné pouze pro lékaře, zaměstnance a studenty, je naprosto nezbytné, aby nosili na výuku svou identifikační kartu studenta opatřenou fotografií !!
jdusk 10.03.2016

Výukové prostory Ústavu patologie

Výukové prostory se nacházejí ve všech třech podlažích. Prosíme studenty, aby nezapomínali, že se nacházejí v prostředí s rizikem infekce, dodržovali hygienická pravidla a čistotu na chodbách i v posluchárnách.

V ústavu probíhá mimo výuku po celý den i  intenzivní diagnostická činnost vyžadující soustředění. Udržujte proto prosím o přestávkách ve výuce hladinu hluku na únosné hladině, odpovídající akademickému prostředí.

helenaskalova1 06.06.2018

Pravidla pro konání zkoušek na Ústavu patologie z předmětu Patologie

Pravidla pro vypisování termínů, zápis ke zkoušce, odhlašování a opakování zkoušky. 

Na konci března (dle aktuálního harmonogramu pro jednotlivé předměty)  budou na SISu vypsány VŠECHNY zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (včetně dalších termínů zkoušky ze ZS). Termíny otvírání pro jednotlivá období - viz níže.

Počet vypsaných termínů bude konečný.

mbart 30.05.2018

Zkouškové otázky z patologie pro Všeobecné lékařství

Seznam zkouškových otázek z patologie na akademický rok 2017/2018 je k dispozici zde.

jdusk 16.01.2016

Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky?

Zde naleznete několik dobře míněných doporučení, jak sklidit zasloužené plody své studijní píle.
jdusk 01.10.2010

Neuspěli jste u zkoušky z patologie ve zkouškovém období?

K dotazům studentů ohledně možnosti skládat zkoušku v termínu po ukončení zkouškového období byl v pedagogické radě fakulty stanoven následující postup, který dodržujeme: