1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 22.10.2021

Zákaz kouření

Vážení,

s ohledem na opakující se incidenty upozorňujeme na skutečnost, že ve veškerých prostorech Všeobecné fakultní nemocnice je přísně zakázáno kouření. Ústav patologie je sdílené pracoviště 1. LF UK a VFN a není tedy výjimkou a v rámci veškerých prostor pracoviště (včetně vstupních schodů a přilehlého parku před budovou) platí zákaz kouření. S tím souvisí i zákaz odhazování odpadků, včetně cigaretových nedopalků.

mbart 28.09.2021

Absence na praktických cvičeních z patologie

Vážení kolegové,

dle standartních pravidel máte povolené 3 omluvené absence za semestr - toto se vztahuje i na případy, kdy se na výuku nemůžete dostavit z důvodu COVID-karantény, problémů s cestováním na místo výuky z jiné země (pro zahraniční studenty), či jiného důvodu souvisejícího s pandemií. Vzhledem k současné epidemiologické situaci předpokládáme, že tyto případy budou sporadické. Pokud by tomu tak nebylo, budeme jednou týdně vypisovat společná náhradní praktika distanční formou. Náhrada s jiným kruhem je možná po dohodě s daným vyučujícím.

Absence se omlouvají vašim kruhovým vyučujícím a obecně platí, že veškerou problematiku související s vaší docházkou s vámi bude vždy řešit váš kruhový vyučující.

mbart 22.09.2021

Rozvrh umístění výuky ZS 21/22

Aktuální rozvrh umístění výuky (rozvržení do výukových místností) pro ZS 21/22 je k dispozici ZDE či jako příloha k tomuto článku po jeho rozkliknutí.

mbart 22.09.2021

Rozpis kruhových vyučujících pro ZS 21/22

Rozpis kruhových vyučujících pro zimní semestr 20/21 je k dispozici na tomto odkazu a jako příloha k tomuto článku.

mbart 22.09.2021

Sylabus pro studenty Všeobecného a Zubního lékařství pro ZS 21/22

Sylabus pro studenty oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro zimní semestr 21/22 je identický, a je k dispozici ZDE či jako příloha k tomuto článku.

mbart 22.09.2021

Zkouškové otázky z Patologie pro studenty Zubního lékařství

Zkouškové otázky platné pro studenty studijního programu Zubní lékařství v akademickém roce 2021/22 jsou k dispozici ZDE, nebo jako příloha tohoto článku po rozkliknutí.

Jedná se o aktualizovanou verzi zkouškových otázek, které pokrývají celé spektrum patologie jako celku tak, jak vám je vyučována, v souladu s aktuálním přístupem ke klasifikacím a s rozsahem učiva požadovaném po studentech Zubního lékařství. 

 

mbart 24.09.2021

Zkouškové otázky z Patologie pro studenty Všeobecného lékařství

Zkouškové otázky platné pro studenty studijního programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2021/22 jsou k dispozici ZDE, nebo jako příloha tohoto článku po rozkliknutí.

Jedná se o aktualizovanou verzi zkouškových otázek, které pokrývají celé spektrum patologie jako celku tak, jak vám je vyučována, v souladu s aktuálním přístupem ke klasifikacím a učivu.

mbart 22.09.2021

Aktualizované podmínky pro získání zápočtu v ZS 21/22

Zápočet bude udělen studentům na základě splnění následujících podmínek:

1. Každý student musí během semestru absolvovat všechny testy z Obecné patologie na portálu Moodle. Více informací o těchto testech je k dispozici zde. Podmínkou k udělení zápočtu je pouze absolvování testu, nikoliv jeho výsledek – není tedy zapotřebí splnit určitou časovou/bodovou hranici. Studenti mohou testy absolvovat v libovolném pořadí a v libovolném časovém rozmezí, všechny ale musí mít splněné do konce zimního semestru.

2. Splnění požadované prezence – Po dobu trvání povolené prezenční praktické výuky je účast na praktické výuce i nadále povinná. Studentům jsou obecně povoleny 3 omluvené absence za semestr. Nicméně vzhledem k epidemiologické situaci a z ní vyplývajícím hygienickým opatřením (a reálné možnosti nucené karantény ze strany studentů) jsou možné i absence nad rámec povolených tří absencí. Tyto případy budou vždy studenti řešit individuálně s jejich kruhovým vyučujícím, který navrhne alternativní mechanismy účasti na výuce tak, aby studentovi nic nebránilo v získání zápočtu.


 

mbart 23.09.2020

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Termínů nabídnutých katedrou bude v SIS nadbytek ve vztahu k počtu studentů. Podmínky, jak jich využít, naleznete v tomto textu. Několik doporučení, jak uspět naleznete v dalším článku - Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky z patologie.

Součástí zápočtu je zkouška z preparátů.

Makroskopie v pitevně se s ohledem na zatím stále nedostatečný nárůst pitev  na zápočet NEZKOUŠÍ.

16.09.2016

Bakalářské obory

Informace pro studenty bakalářských oborů včetně rozvrhu výuky a zkouškových otázek.

16.01.2016

Upozornění pro studenty - identifikace osob

Vzhledem k tomu, že studenti budou v průběhu výuky patologie navštěvovat prostory přístupné pouze pro lékaře, zaměstnance a studenty, je naprosto nezbytné, aby nosili na výuku svou identifikační kartu studenta opatřenou fotografií !!
10.03.2016

Výukové prostory Ústavu patologie

Výukové prostory se nacházejí ve všech třech podlažích. Prosíme studenty, aby nezapomínali, že se nacházejí v prostředí s rizikem infekce, dodržovali hygienická pravidla a čistotu na chodbách i v posluchárnách.

V ústavu probíhá mimo výuku po celý den i  intenzivní diagnostická činnost vyžadující soustředění. Udržujte proto prosím o přestávkách ve výuce hladinu hluku na únosné hladině, odpovídající akademickému prostředí.

06.06.2018

Pravidla pro konání zkoušek na Ústavu patologie z předmětu Patologie

Pravidla pro vypisování termínů, zápis ke zkoušce, odhlašování a opakování zkoušky. 

Na konci března (dle aktuálního harmonogramu pro jednotlivé předměty)  budou na SISu vypsány VŠECHNY zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (včetně dalších termínů zkoušky ze ZS). Termíny otvírání pro jednotlivá období - viz níže.

Počet vypsaných termínů bude konečný.

mbart 30.03.2020

On-line galerie makroskopických fotografií

UPDATE: Atlas je nyní plně funkční, více informací najdete na TOMTO odkazu.

Za účelem zkvalitnění výuky a přiblížení makroskopického obrazu probíraných onemocnění studentům v současnosti probíhá na našem ústavu příprava on-line galerie fotografií, která bude studentům zpřístupněna v průběhu března 2020. Jakmile bude on-line galerie připravená, informace bude studentům předána během běžné výuky a odkaz na galerii bude umístěn zde, na webových stránkách našeho ústavu.

Zatímco probíhá příprava naší galerie, studentům doporučujeme v rámci samostudia využívat volně dostupné zdroje na internetových stránkách jiných institucí, jako je například Pathology Education Instructional Resource Library (PEIR).

 

mbart 26.10.2018

Všeobecné lékařství - seznam rigorózních preparátů

Seznam rigorózních histologických preparátů je k dispozici zde.

24.09.2020

Konzultace před zkouškou z patologie

Jak používat , ale i JAK NEPOUŽÍVAT konzultace z patologie.

Doporučený postup pro řešení nejasností vzniklých při studiu.

16.01.2016

Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky?

Zde naleznete několik dobře míněných doporučení, jak sklidit zasloužené plody své studijní píle.