1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 11.12.2019

Případ měsíce 11/19

Dalším případem tohoto semestru v rámci série Případ měsíce je kazuistika věnované aterosklerotickému uzávěru všech tří hlavních viscerálních tepen odstupujících z břišní aorty, který vedl k těžké ischemické nekróze břišních orgánů a k úmrtí na šok kombinované etiologie. Na tomto případu demonstrujeme jednu ze vzácnějších, ale vysoce závažných komplikací těžké aterosklerózy a orgánové ischemie. Společně s hlavním popisem nálezů je zahrnuta i krátká teorie o ischemické enterokolitidě, jejích hlavních známkách, terapii a diferenciální diagnóze pro klinickou praxi.

mbart 25.10.2019

Případ měsíce 10/19

První případ v pokračování série Případ měsíce je věnovaný tématu dystrofií, konkrétně jedné z dědičných metabolických poruch ze skupiny lipidóz - Fabryho chorobě. Na nekroptické kazuistice demonstrujeme ukázkový případ vyvinutých orgánových komplikací charakteristických pro tuto chorobu a závěrem je přiloženo i krátké shrnutí teoretie o této vzácné nemoci, společně s přehledem prognózy a možné terapie. 

mbart 23.10.2019

Archiv Případů měsíce za akad. rok 2018/2019

 Po otevření článku najdete chronologicky uspořádaný archiv Případů měsíce, doplněný o přímé odkazy na SIS, kde jsou jednotlivé případy dostupné ke stažení.

mbart 23.10.2019

Případ měsíce - úvod

6495Nově založená rubrika "Případ měsíce" je určená všem studentům patologie se zájmem o doplňující informace z praktického bioptického a nekroptického provozu.
Každý měsíc zde bude zveřejněn přehled jednoho vybraného případu z naší praxe, na kterém se vám pokusíme souhrnně demonstrovat danou chorobnou jednotku či diagnózu v jednoduché, přehledné formě, se zařazením do oblasti zkouškových otázek. Kde to bude vhodné, doplníme i krátký přehled klasifikace, kam daná nemoc spadá a jaká diferenciální diagnóza se tak nabízí ke zvážení. Každý případ bude doplněný o reálné makro- a mikrofotografie, krátkou anamnézu a stručný přehled teoretických informací.
Cílem těchto krátkých demonstrací je souhrnou formou seznámit studenty se zajímavými, ilustrativními případy patologických stavů a jednotek, na které během přednášek a seminářů třeba už nezbývá prostor, a nebo které jsou natolik důležité, že je vhodné si je probrat ve větší míře. Zároveň budou tyto případy prezentovány tak, jak se s nimi patolog setkává v praxi - v kontextu anamnézy a skutečného pacienta, ne jen jako s izolovanou teoretickou diagnózou v učebnici patologie.
Doufáme, že vás tato možnost nahlédnout do praxe patologa zaujme a najdete zde zajímavé informace, které poslouží jako užitečný doplněk ke studiu.

 

 

6498

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362