1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 05.06.2019

Případ měsíce 5/19

 Poslední příspěvek tohoto semestru představuje další nekroptickou kazuistiku, která je tentokrát zaměřena na problematiku vrozených vývojových vad, konkrétně vrozených poruch vývoje skeletu. Jedná se o jednu z nejčastějších kostních dysplázií, která patří do spektra chorob způsobených mutací genu FGFR3 - thanatoforní kostní dysplázii, závažné letální hereditární onemocnění. Případ se skládá z popisu kazuistiky, shrnutí pitevního nálezu a krátkého teoretického textu o povaze a charakteristikách onemocnění.

mbart 07.05.2019

Případ měsíce 4/19

V tomto měsíci přinášíme další nekroptickou kazuistiku, v souladu s probranou látkou se jedná o kazuistiku zaměřenou na problematiku trávicího traktu, konkrétně z oblasti vředové choroby duodena. Krvácení (a případně i perforace) představují jedny ze závažných, akutních komplikací chronického vředu, které mohou v některých případech těžkého krvácení vést i k úmrtí pod obrazem těžkého hemoragického šoku, jako tomu bylo i u našeho prezentovaného případu. Vzhledem k tomu, že vředová choroba představuje relativně časté onemocnění, je v teoretickém souhrnu problematiky je rozebrána i doporučovaná terapie. 

mbart 27.03.2019

Případ měsíce 3/19

Dalším příspěvkem ze série Případ měsíce je tentokrát nekroptická kazuistika zaměřená na problematiku hematopatologie, konkrétně jednoho z méně častých typů non Hodgkinských lymfomů. Kazuistika demonstruje nejen charakteristiku a symptomy vzácného primárně durálního lymfomu krční a hrudní páteře, ale i jednu z častých komplikací léčby chemoterapií - febrilní neutropenii. Ačkoliv se tak v tomto případě jednalo o lymfom indolentní, s celkově velmi dobrou prognózou, pacient nakonec zemřel na následky komplikace chemoterapeutické imunosuprese. V teoretické části případu najdete krátké shrnutí charakteristik tohoto lymfomu a jeho prognózy a léčby.

mbart 25.02.2019

Případ měsíce 2/19

Nový příspěvek ze série Případ měsíce je opět nekroptickou kazuistikou, tentokrát zaměřenou na kardiovaskulární systém a na jednu ze vzácnějších myokarditid, se kterou se můžeme v klinické praxi setkat. jedná se o případ nečekaného nálezu idiopatické obrovskobuněčné myokarditidy u pacienta, který zemřel pod obrazem akutně exacerbovaného chronického srdeční selhání po prodělaném subakutním infarktu myokardu, pro který byl proveden aortokoronární bypass (CABG).

mbart 07.02.2019

Případ měsíce 1/19

Nový příspěvek ze série Případ měsíce představuje nekroptickou kazuistiku, která demonstruje základní charakteristiky růstu a šíření maligních nádorů. Jedná se o případ pacientky s generalizovaným karcinomem plic, který má za úkol více přiblížit problematiku infiltrativního růstu a metastazování, které je pro maligní nádory typické.

mbart 01.01.2019

Případ měsíce 12/18

Po otevření článku najdete vložený další příspěvek ze série Případ měsíce - opět se jedná o nekroptickou kazuistiku, která je v tomto případě zaměřená na problematiku zánětů a v teoretické části i na jejich systematiku a terminologii. Na příkladu šíření povrchového zánětu je demonstrován hluboký hnisavý zánět a jeho komplikace, vše společně s přiloženou klinickou kazuistikou a makro- i mikroskopickými fotografiemi.

mbart 14.11.2018

Případ měsíce 11/18

Po otevření článku najdete vložený další příspěvek ze série Případ měsíce - opět se jedná o nekroptickou kazuistiku, která je v tomto případě zaměřená na jednu z vzácnějších dystrofií, se kterou se můžete v klinické praxi setkat. Součástí případu je i tentokrát kazuistika, hlavní makroskopické a mikroskopické pitevní nálezy a teoretické shrnutí patogeneze a hlavní morfologie Gaucherovy choroby.

mbart 14.11.2018

Případ měsíce - 10/18

Po otevření článku najdete vložený první příspěvek ze série Případ měsíce - v souladu s výukovými sylaby a se zatím probranou látkou se tentokrát jedná o nekroptickou kazuistiku, která je zaměřená na téma nekróza. Součástí případu je kazuistika, vysvětlení hlavního pitevního nálezu a krátké shrnutí jednotlivých typů nekróz.

mbart 17.09.2018

Případ měsíce - úvod

6495Nově založená rubrika "Případ měsíce" je určená všem studentům patologie se zájmem o doplňující informace z praktického bioptického a nekroptického provozu.
Každý měsíc zde bude zveřejněn přehled jednoho vybraného případu z naší praxe, na kterém se vám pokusíme souhrnně demonstrovat danou chorobnou jednotku či diagnózu v jednoduché, přehledné formě, se zařazením do oblasti zkouškových otázek. Kde to bude vhodné, doplníme i krátký přehled klasifikace, kam daná nemoc spadá a jaká diferenciální diagnóza se tak nabízí ke zvážení. Každý případ bude doplněný o reálné makro- a mikrofotografie, krátkou anamnézu a stručný přehled teoretických informací.
Cílem těchto krátkých demonstrací je souhrnou formou seznámit studenty se zajímavými, ilustrativními případy patologických stavů a jednotek, na které během přednášek a seminářů třeba už nezbývá prostor, a nebo které jsou natolik důležité, že je vhodné si je probrat ve větší míře. Zároveň budou tyto případy prezentovány tak, jak se s nimi patolog setkává v praxi - v kontextu anamnézy a skutečného pacienta, ne jen jako s izolovanou teoretickou diagnózou v učebnici patologie.
Doufáme, že vás tato možnost nahlédnout do praxe patologa zaujme a najdete zde zajímavé informace, které poslouží jako užitečný doplněk ke studiu.

 

 

6498

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362