1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 23.10.2019

Případ měsíce - úvod

Úvod 

6495Nově založená rubrika "Případ měsíce" je určená všem studentům patologie se zájmem o doplňující informace z praktického bioptického a nekroptického provozu.

Každý měsíc zde bude zveřejněn přehled jednoho vybraného případu z naší praxe, na kterém se vám pokusíme souhrnně demonstrovat danou chorobnou jednotku či diagnózu v jednoduché, přehledné formě, se zařazením do oblasti zkouškových otázek. Kde to bude vhodné, doplníme i krátký přehled klasifikace, kam daná nemoc spadá a jaká diferenciální diagnóza se tak nabízí ke zvážení. Každý případ bude doplněný o reálné makro- a mikrofotografie, krátkou anamnézu a stručný přehled teoretických informací.

Cílem těchto krátkých demonstrací je souhrnou formou seznámit studenty se zajímavými, ilustrativními případy patologických stavů a jednotek, na které během přednášek a seminářů třeba už nezbývá prostor, a nebo které jsou natolik důležité, že je vhodné si je probrat ve větší míře. Zároveň budou tyto případy prezentovány tak, jak se s nimi patolog setkává v praxi - v kontextu anamnézy a skutečného pacienta, ne jen jako s izolovanou teoretickou diagnózou v učebnici patologie.

Doufáme, že vás tato možnost nahlédnout do praxe patologa zaujme a najdete zde zajímavé informace, které poslouží jako užitečný doplněk ke studiu.

 

 

6498

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362počet zobrazení: 409 poslední aktualizace: mbart, 23.10.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.