1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 04.11.2021

Nabídka extrakurikulárních aktivit na Ústavu patologie v ZS 2021/2022

Pod odkazem je k dispozici seznam nově nabízených výukových aktivit, které jsou dostupné všem studentům se zájmem o hlubší porozumění problematice moderní patologie.