1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav patologie 1.LF UK a VFN
mbart 25.02.2022

Nabídka extrakurikulárních aktivit na Ústavu patologie v LS 2021/2022

Pod odkazem je k dispozici seznam nově nabízených výukových aktivit, které jsou dostupné všem studentům se zájmem o hlubší porozumění problematice moderní patologie.