1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of Pathology
26.10.2018

Contacts

Head of the Department: Prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD.
Secretary: Alena Gajdošová

Name

Email

Phone

Position

Bártová Jarmila

jarmila.bartova@lf1.cuni.cz

224968693

Assistant professor

Bartáková Ivana

ivana.bartakova@vfn.cz

224968676

Secretary

Bártů Michaela

michaela.bartu@lf1.cuni.cz

224968711

Assistant professor

Bauerová Lenka

lenka.bauerova@vfn.cz

224968665

Assistant professor

Ciprová Vanda

vanda.ciprova@lf1.cuni.cz

224968633

Assistant professor

Dundr Pavel

pavel.dundr@lf1.cuni.cz

224968624

Professor

Dušková Jaroslava

jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

224968688

Professor

Ďuránová Kateřina

katerina.duranova@vfn.cz

224968711

Assistant professor

Gajdošová Alena

alena.gajdosova@lf1.cuni.cz

224968685

Secretary

Galko Jan

jan.galko@lf1.cuni.cz

224968630

Assistant professor

Goldová Barbara

barbara.goldova@vfn.cz

224968665

Assistant professor

Gregová Mária

maria.gregova@vfn.cz

224968642

Assistant professor

Hadravský Ladislav

ladislav.hadravsky@lf1.cuni.cz

224968706

Assistant professor

Hájková Nikola

nikola.hajkova@vfn.cz

224968672

Research specialist

Hofmanová Jana

jana.hofmanova@lf1.cuni.cz

224968630

Assistant professor

Hojný Jan

jan.hojny@vfn.cz

224968672

Research specialist

Honsová Eva

eva.honsova@lf1.cuni.cz

261082577

Docent

Hůlková Helena

hhulk@lf1.cuni.cz

224968639

Assistant professor

Jakša Radek

radek.jaksa@vfn.cz

224968662

Assistant professor

Kollár Marek

marek.kollar@ikem.cz

236055218

Assistant professor

Kopejsková Jana

jana.kopejskova@lf1.cuni.cz

224968665

Assistant professor

Ludvíková Marie

marie.ludvikova@vfn.cz

224968646

Assistant professor

Maňáková Tatiana

tatiana.manakova@vfn.cz

224968680

Assistant professor

Marečková Blanka

blanka.mareckova@lf1.cuni.cz

224968664

Assistant professor

Matiášková Lenka

lenka.matiaskova@lf1.cuni.cz

224968643

Laboratory technician

Němejcová Kristýna

kristyna.nemejcova@vfn.cz

224968632

Assistant professor

Planičková Lenka

lenka.planickova@lf1.cuni.cz

224968641

Assistant professor

Povýšil Ctibor

ctibor.povysil@lf1.cuni.cz

224968660

Professor

Rosmusová Jana

jana.rosmusova@vfn.cz

224968642

Assistant professor

Skálová Helena

helena.skalova@vfn.cz

224968711

Assistant professor

Stejskalová Zuzana

zuzana.mouchova@ftn.cz

261083102

Assistant professor

Stříteský Jan

jan.stritesky@lf1.cuni.cz

224968653

Assistant professor

Tichá Ivana

ivana.ticha@vfn.cz

224968658

Assistant professor

Věcková Zuzana

zuzana.veckova@lf1.cuni.cz

224968711

Assistant professor

Velenská Zuzana

zuzana.velenska@lf1.cuni.cz

224968673

Assistant professor

Vejdová Rozina

rozina.vejdova@vfn.cz

224968641

Assistant professor

Vítková Ivana

ivana.vitkova@lf1.cuni.cz

224968655

Assistant professor

 

number of views: 2948 last modification: mbart, 26.10.2018
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.